Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach:

 • 25 maja 2021 godz. 9:00 – język polski
 • 26 maja 2021 godz. 9:00 – matematyka
 • 27 maja 2021 godz. 9:00- język obcy (angielski lub niemiecki)

Termin dodatkowy egzaminu:

 • 16 czerwca 2021 godz. 9:00 – język polski
 • 17 czerwca 2021 godz. 9:00- matematyka
 • 18 czerwca 2021 godz. 9:00- język obcy (angielski lub niemiecki)

Ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty:

 • do 02 lipca 2021

Wydanie zaświadczeń oraz informacji zdającym:

 • do 9 lipca 2021

Czas trwania egzaminu ósmoklasisty:

 • język polski – 120 minut 
 • matematyka – 100 minut
 • język obcy – 90 minut

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022.

Ustalony przez ministra harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne. Harmonogram jest dostępny na stronie internetowej MEN:

W poniższych linkach można zapoznać się z wszelkimi informacjami dotyczącymi organizacji i przebiegu egzaminu ósmoklasisty.

Kryteria przyjęcia do szkoł ponadpodstawowych

 

Wszystkie prawa zastrzeżone. 2021. Projekt i wykonanie Prestiz.pl