Zajęcia pozalekcyjne - klasy I - III

                KOŁO PLASTYCZNE


 

Koło plastyczne ma na celu wszechstronny rozwijanie osobowości uczniów
i przygotowanie ich do uczestnictwa w życiu kulturalnym, przez pobudzanie
i usprawnienie procesów percepcji wizualnej oraz działalności plastycznej.

Realizacja treści programu koła plastycznego ma służyć w szczególności:

  1. Zdobywaniu umiejętności dostrzegania, odbioru i przeżywania wartości wizualnych środowiska przyrodniczego i kulturalnego oraz treści w nich zawartych;
  2. Stymulowanie wyobraźni i twórczego działania;
  3. Zdobywaniu umiejętności posługiwania się elementarnymi środkami plastyki dla wyrażania własnych przeżyć, przedstawiania określonych treści, kształtowania otoczenia;
  4. Poznawaniu pojęć z zakresu nauk plastycznych;
  5. Poznawaniu społecznie uznanych kryteriów oceny wartości formalnych i treści dzieł plastycznych;
  6. Rozwijaniu zdolności i zainteresowań dzieci./Małgorzata Lis


                      KOŁO MŁODEGO TWÓRCY


Ósmy rok działa na terenie naszej szkoły Szkolne Koło Młodego Twórcy, które gromadzi w swoich szeregach najmłodszych uczniów wykazujących zainteresowania poetycko-literackie. Podczas zajęć dzieci mają możliwość niekonwencjalnego tworzenia wypowiedzi pisemnych na określony temat. Każde spotkanie poświęcone jest innej tematyce Bardzo często pomysłodawcami są sami uczestnicy cotygodniowych zajęć, którzy proponują omawianie tematów bliskich im a równocześnie pobudzających wyobraźnię i rozwijających myślenie. Podczas zajęć dzieci stosują technikę swobodnego tekstu a powstałe prace umieszczają w klasowej gazetce. / W latach 1994-1999 koło redagowało szkolną gazetkę pionu klas młodszych " Gazeta Szkolnego Małolata" - w pracy redakcyjnej wspierała młodych twórców pani mgr Ewa Jaworska/. Zarówno praca w Szkolnym Kole Młodego Twórcy jak i współredagowanie klasowej gazetki są pierwszym zetknięciem się uczniów z twórczością literacką. Mam nadzieję ,że te pierwsze pozytywne doświadczenia zdobyte w atmosferze życzliwości na długo pozostaną w pamięci uczestników zajęć i umocnią ich wiarę we własne siły. Myślę ,że w tego rodzaju pracy z dziećmi, nie efekt końcowy jest najważniejszy, lecz sam proces twórczy./ Małgorzata Słyk


               KOŁO MATEMATYCZNE


Koło matematyczane ma na celu rozwijanie ogólnych zdolności poznawczych oraz samodzielnego, logicznego myślenia. Matematyzacja doświadczeń uczniów pozwala na rozwijanie ich aktywnej postawy intelektualnej wobec sytuacji problemowych, rozwijanie języka, wyobraźni, inwencji i pomysłowości w rozwiązywaniu problemów.


     ZESPÓŁ WOKALNY "ROZŚPIEWANE MAŁOLATY"


Zespół rozpoczął swoją działalność w lutym 2001r. Rozwija zainteresowania muzyczne dzieci, zachęca do aktywnego wyrażania siebie w grupie. Umożliwia udział w festiwalach i przeglądach twórczości dziecięcej./Małgorzata Kobza


"Nikt nie rodzi się czytelnikiem, uczymy się tego w dzieciństwie", to motto przyświecające pracy nauczycieli - bibliotekarzy naszej szkoły. o­ni właśnie uwrażliwiają uczniów na piękno słowa pisanego oraz utrwalają ich potrzebę stałego kontaktu z książką. Swoje cele realizują ściśle współpracując z nauczycielami wszystkich pionów. Corocznie biblioteka szkolna organizuje liczne konkursy czytelnicze, poranki, inscenizacje bajek - są to najlepsze metody promujące książkę i czytelnictwo. Do tradycji już przeszła impreza dla uczniów klas pierwszych "Pasowanie na czytelnika". Dla "pierwszaków" jest to dzień pełen wrażeń i wzruszeń. W bieżącym roku szkolnym biblioteka również przeprowadzi szereg konkursów i imprez czytelniczych dla najmłodszych i tych starszych uczniów.


  Wszystkie prawa zastrzeżone. 2021. Projekt i wykonanie Prestiz.pl