Zajęcia pozalekcyjne - oddziały przedszkolne

 W oddziałach przedszkolnych naszej szkoły prowadzone są zajęcia dodatkowe w ramach programów własnych przygotowanych przez nauczycieli- wychowawców.

"Dzieciaki w świecie pisma" -prowadzony przez p.Magdalenę Anasiak- program dotyczący wczesnej nauki czytania;

"Gimnastyka buzi i języka"- program prowadzony przez p. Magdalenę Włodarską- profilaktyczny program zajęć logopedycznych.

Dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego prowadzone są indywidualne zajęcia rewalidacyjne.

Wszystkie prawa zastrzeżone. 2021. Projekt i wykonanie Prestiz.pl