Pasowanie na czytelnika klasy 1

2021-02-18 11:18

   W dniach 15-16 lutego 2021 roku odbyło się pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelników biblioteki szkolnej. Jest to jedno z ważniejszych wydarzeń na czytelniczej drodze młodego użytkownika biblioteki. Ze względu na pandemię uroczystość pasowania odbyła się w salach lekcyjnych. Każda klasa otrzymała okolicznościowy dyplom, a wszyscy uczniowie prezent w postaci książki.
  17 lutego 2021 roku nasi nowi czytelnicy zapoznali się ze zbiorami biblioteki szkolnej i wypożyczyli swoje pierwsze książeczki.                                                                                                                   galeria zdjęć

Postępowanie rekrutacyjne.

2021-02-01 20:12

Terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022.

Ustalony przez ministra harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne. Harmonogram jest dostępny na stronie internetowej MEN:

1.    https://dokumenty.mein.gov.pl/4f54cb9b-99fa-4112-8fdd-4abe5d0afe8b/terminyrekrutacjidoszkolnarokszkolny20212022.pdf

2.    https://dokumenty.mein.gov.pl/4fb53739-b4d1-46d5-be56-47f1314b7ca3/20210128_terminypostepowaniarekrutacyjnegorokszkolny20212022.docx

REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2021/2022

2021-02-01 10:24

 Harmonogram rekrutacji

Zarządzenie Prezydenta Miasta Radomia

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY OD 18 STYCZNIA 2021 R.

2021-01-16 13:47

 Szanowni Państwo, 

od 18 stycznia br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych wracają do nauki stacjonarnej.
Uczniowie klas IV-VIII kontynuują naukę zdalnie

Powrót uczniów klas I-III do szkół odbywać się będzie w reżimie sanitarnym. Nadal obowiązują procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID -19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły. 

Dyrektor Szkoły
Michał Jagiełło
 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

POWRÓT DZIECI KLAS 1 - 3 DO NAUKI STACJONARNEJ

2021-01-15 16:36

 Drodzy Państwo,

w związku z ogłoszeniem powrotu klas 1-3 do nauczania stacjonarnego od dnia 18 stycznia 2021r., wydane zostały Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniom, nauczycielom i ich rodzinom. W związku z tym zaistniała konieczność dostosowania pracy szkoły do ww. wytycznych. Zarządzeniem dyrektora szkoły z dniem 18 stycznia 2021 r. będzie obowiązywał Schemat organizacji pracy stacjonarnej klas 1 – 3 zamieszczony w ogłoszeniach w e - dzienniku

Drodzy Rodzice,

aby zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i działanie szkoły zgodnie z wymogami sanitarnymi, prosimy o zapoznanie się z wytycznymi MEiN, MZ i GIS oraz o:

- posyłanie do szkoły wyłącznie dzieci zdrowych,

- zaopatrzenie dzieci w środki ochrony osobistej, tzn. osłonę ust i nosa, obowiązkową w przestrzeni wspólnej szkoły,

- zgłaszanie do świetlicy dzieci wyłącznie w razie konieczności i potrzeby,

- poinformowanie wychowawcy o godzinach pozostawania ucznia w świetlicy,

- wchodzenie tylko do przedsionka przy wejściu głównym szkoły, a na teren szkoły jedynie za zgodą nauczyciela/pracownika szkoły i jedynie w uzasadnionych przypadkach,

- poinformowanie nauczyciela o aktualnym numerze telefonu (w razie zmiany),

- zaopatrzenie dziecka w śniadanie i picie,

- częste rozmowy na temat zasad higieny i bezpiecznego zachowania w warunkach pandemii.

Przypominamy również, że dzieci powinny przynosić do szkoły wyłącznie niezbędne przybory, nie powinny mieć ze sobą zabawek, maskotek i innych zbędnych przedmiotów.

Uczniów należy wyposażyć we własne przybory, aby uniknąć pożyczania  i wymieniania się przedmiotami.

 

                  dyrektor szkoły - Michał Jagiełło  

OBIADY OD 18 STYCZNIA 2021 R.

2021-01-15 16:31

Szanowni Państwo,

w związku z powrotem do szkół uczniów klas 1-3 informujemy, iż od poniedziałku (18. 01. 2020 r.) w naszej szkole wznowione zostanie żywienie. 

Wydawanie obiadów odbywać się będzie według dotychczasowego harmonogramu.

Jednocześnie prosimy o zapoznanie się z zasadami korzystania ze stołówki szkolnej w czasie pandemii COVID – 19 dostępnej na stronie internetowej szkoły.

W związku z trwającą pandemią COVID - 19 i licznymi obostrzeniami sanitarnymi uprzejmie prosimy o dokonywanie wpłat na konto szkoły (podane na stronie internetowej naszej placówki) od 15. 01. 2020 r. do 19. 01. 2020 r. W wyjątkowych przypadkach wpłaty będzie można dokonać  w poniedziałek i we wtorek (18.01 i 19.01) w sekretariacie szkoły
po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z sekretarzem szkoły.

Koszt obiadów w styczniu to: 35 złotych. 

Przypominamy nr konta:

 Bank PKO S.A. 45 1240 3259 1111 0000 2989 0981

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

Jeżeli uczeń będzie korzystał z obiadów tylko w wybrane dni tygodnia ( powinny być to te same dni w każdym tygodniu) należy w tytule przelewu wpisać: imię, nazwisko, klasę i dni, w które uczeń będzie jadł obiady).

 dyrektor szkoły - Michał Jagiełło

 

ŻYCZENIA

2020-12-23 18:01

   W imieniu Samorządu Uczniowskiego z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia chciałabym złożyć serdeczne życzenia Dyrekcji, Nauczycielom, Pracownikom oraz wszystkim Uczniom naszej szkoły. Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia niosą wiele radości oraz refleksji dotyczących minionego okresu i planów na nadchodzący Nowy Rok.

Niech Bóg, który rodzi się w naszych sercach, przepełni je miłością, a czas spędzony w ciepłej, rodzinnej atmosferze przyniesie wytchnienie i zepchnie w kąt wszelkie zmartwienia oraz troski.

Wierzę, że Nowy Rok dla nas wszystkich będzie pomyślny, pełen optymizmu oraz sukcesów zawodowych i prywatnych.

PREZENTACJA


Maja Lipiec - przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego.Strona: 4 z 32
Wybierz stronę:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Wszystkie prawa zastrzeżone. 2021. Projekt i wykonanie Prestiz.pl