NAUKA HYBRYDOWA KLAS 1 - 3 OD 26 KWIETNIA 2021

2021-04-23 09:56

 

Szanowni Państwo !

 

Decyzją rządu od 26.04.2021 r. uczniowie klas I-III

będą się uczyć w trybie hybrydowym.

TRYB HYBRYDOWY ma na celu zmniejszenie liczby dzieci przebywających w jednym czasie w budynku szkoły oraz zmniejszenie obciążenia w świetlicy szkolnej ze względu na sytuację epidemiologiczną.

Hybrydowy tryb nauczania zakłada naukę stacjonarną na przemian z nauką zdalną.

ŚWIETLICA SZKOLNA: W dni nauki stacjonarnej uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy szkolnej. W dni nauki zdalnej uczniowie pozostają w miejscu zamieszkania.

OBIADY: W dni nauki stacjonarnej uczniowie mogą korzystać z posiłków w stołówce szkolnej. Jeżeli uczeń korzystający z posiłków będzie nieobecny w dniu nauki stacjonarnej, proszę o zgłoszenie takiej nieobecności zgodnie z przyjętymi zasadami. Zwroty za niewykorzystane obiady będą rozliczone w następnym miesiącu.

Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, w szkole za zgodą dyrektora szkoły zostanie zorganizowane dla nich nauczanie zdalne z wykorzystaniem komputerów i niezbędnego sprzętu. Proszę o poinformowanie wychowawcy klasy o takiej sytuacji.

Wszystkie zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej za zgodą Państwa mogą odbywać się na terenie szkoły z zachowaniem reżimu sanitarnego lub zdalnie. Proszę o ustalenie sposobu i miejsca odbywania takich zajęć z nauczycielem prowadzącym i wychowawcą klasy.

Z poważaniem

dyrektor szkoły - Michał Jagiełło

 
1 A
1 B
1 C
1 D
2 A
2 B
2 C
2 D
3 A
3 B
3 C
3 D
3 E
26.04.2021
Z
Z
Z
Z
Z
Z
S
S
S
S
S
S
S
27.04.2021
Z
Z
Z
Z
Z
Z
S
S
S
S
S
S
S
28.04.2021
Z
Z
Z
Z
Z
Z
S
S
S
S
S
S
S
29.04.2021
Z
Z
Z
Z
Z
Z
S
S
S
S
S
S
S
30.04.2021
Z
Z
Z
Z
Z
Z
S
S
S
S
S
S
S

Nowe boisko dla naszej szkoły

2021-04-21 09:31

Nowe boisko dla naszej szkoły!!!

Rozpoczęła się budowa boiska o nawierzchni syntetycznej ze sztucznej trawy wraz z infrastrukturą techniczną (oświetlenie boiska, odwodnienie boiska, piłkochwyty).

 

Wymiary pola do gry to 30 x 50m.

Powierzchnia ze sztuczną trawą – ok. 1790,50 m2.

 

        

Andrzej Krawczyk 

ZASADY FUNKCJONOWANIA SZKÓŁ I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO OD 19 KWIETNIA 2021

2021-04-16 20:38

Szanowni Państwo,

 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

 

od poniedziałku 19 kwietnia 2021 r.

 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

 

wraca do funkcjonowania w trybie stacjonarnym.

 

UCZNIOWIE KLAS 1 – 8 nadal pracują w formie zdalnej zgodnie z obowiązującym planem zajęć

 

OPIEKA ŚWIETLICOWA odbywać się będzie za zgodą dyrektora szkoły, na wniosek rodzica i tylko dla dzieci, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub w służbach porządkowych bezpośrednio zaangażowanych w walkę z COVID – 19. Proszę o poinformowanie wychowawcy oddziału o takiej sytuacji.

 

Z poważaniem

 

dyrektor szkoły – Michał Jagiełło 

 

NARODOWY SPIS POWSZECHNY

2021-04-08 11:13

INFORMACJE URZĘDU STATYSTYCZNEGO W WARSZAWIE NA TEMAT NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO  - linki poniżej

 Informacja prasowa

Pismo do pracowników Urzędu Gminy i jednostek podległych.pdf

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

2021-03-31 19:06

 PREZENTACJA

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

2021-03-30 14:31

KONKURS

2021-03-30 10:57

Szkolny konkurs KARTKA WIELKANOCNA Z ŻYCZENIAMI został rozstrzygnięty! Wyniki w zakładce KONKURSY

ZAMKNIĘCIE ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO DECYZJĄ RZĄDU OD 29 MARCA 2021

2021-03-25 16:23

Szanowni Państwo,

zgodnie z nowymi obostrzeniami, obowiązującymi na terenie całej Polski od 27 marca 2021 r. w związku z pandemią koronawirusa COVID-19,

od poniedziałku 29 marca 2021 r. do piątku 9 kwietnia 2021 r.

oddział przedszkolny przestaje funkcjonować w trybie stacjonarnym.

 

OPIEKA ŚWIETLICOWA odbywać się będzie za zgodą dyrektora szkoły, na wniosek rodzica i tylko dla dzieci, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub w służbach porządkowych bezpośrednio zaangażowanych w walkę z COVID – 19. Proszę o poinformowanie wychowawcy oddziału o takiej sytuacji.

OBIADY - korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej zostaje zawieszone. Zwroty za niewykorzystane obiady będą rozliczone po powrocie do pracy w trybie stacjonarnym. 

Z poważaniem

 

dyrektor szkoły – Michał Jagiełło 

WIOSNA

2021-03-21 20:14

 WIOSNA

NAUKA ZDALNA KLAS 1 - 8

2021-03-19 13:10

 

W związku z Rozporzadzeniem Ministra Edukacji i Nauki
z  dnia  18 marca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 

 

nauką zdalną zostali objęci uczniowie klas 1 - 8. Strona: 2 z 32
Wybierz stronę:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Wszystkie prawa zastrzeżone. 2021. Projekt i wykonanie Prestiz.pl